header banner
Default

Çengelli İğne Tarihi: Fibula Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir ve Kim Buldu?


Haberler

Fibula Nedir, Kim Buldu, Hangi Uygarlığa Ait? Çengelli İğne Tarihi

Kubilay

Eskiden farklı farklı coğrafyalarda hüküm süren uygarlıklar, yaşadığı topraklarda buldukları icatlar ile farklı kültürlere dokunmayı başarmıştır. Günümüzde kullandığımız birçok ürünün geçmişi de eski uygarlıklara dayanmaktadır. Bugün çengelli iğne olarak da bildiğimiz fibulanın geçmişi de çok eskiye dayanmaktadır. Peki fibulayı kim buldu? Hangi uygarlığa ait? İşte detaylar.

Fibula Nedir?

VIDEO: Fibula (Çengelli İğne)
Şerif Yenen

Fibula Nedir?

Çengelli iğnenin ilk örneklerindendir. Fibulanın tarihi ise oldukça eskidir. Giysileri birbirine tutturmak veya sabitlemek için kullanılan nesne, bulunduğu dönemde aynı zaman da süs eşyası olarak da kullanılmaktaydı. Tunç Öağı'ndan Romalıların son zamanlarına kadar kullanılmıştır. Geçmişi MÖ 7. yüzyıla kadar dayanan bir nesnedir.

Fibula Hangi Uygarlığa Ait?

VIDEO: Friglerin muhteşem icadı yaylı çengelli iğnenin atası #fibula 🍀👈
Sanal Frigya

Fibula Hangi Uygarlığa Ait?

Fibula olarak bilinen objeyi ilk kullanan uygarlık Anadolu Uygarlıkları'ndan Frigler'dir. Bundan dolayı Anadolu'ya fibulayı, çengelli iğneyi kazandıran uygarlık Frigler'dir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sources


Article information

Author: Jack Spencer

Last Updated: 1702036922

Views: 1133

Rating: 3.7 / 5 (40 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jack Spencer

Birthday: 1991-11-09

Address: 1273 Pennington Burgs Suite 168, South Cindy, AL 41011

Phone: +4216885207850704

Job: Forester

Hobby: Board Games, Kite Flying, Metalworking, Chess, Billiards, Wildlife Photography, Quilting

Introduction: My name is Jack Spencer, I am a courageous, audacious, unyielding, Precious, intrepid, tenacious, brilliant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.