header banner
Default

Airbnb og Aarhus arbejder sammen


Visit Aarhus og Airbnb vil samarbejde om turisme i Aarhus. Det er første gang, der bliver lavet sådan et samarbejde.

Fremover skal Airbnb ikke være en konkurrent, men en samarbejdspartner. (Foto: © Grafik: Aslak Elias Kelkka)

Private kan udleje deres huse, lejligheder og værelser i kortere perioder gennem særlige udlejningstjenester som for eksempel Airbnb.

Der har været debat om Airbnb, fordi nogle udlejere ikke betalte skat, og fordi Airbnb blev set som konkurrent til hoteller. Men sidste år blev der lavet regler for Airbnb.

Nu har Aarhus officielle turistorganisation Visit Aarhus og Airbnb lavet et samarbejde om at øge turismen i Aarhus. Det er første gang, at en dansk turistorganisation og Airbnb laver et samarbejde.

Visit Aarhus vil have mere viden om turister

VIDEO: Mine erfaringer med AirBnB - Rejs gratis og tjen penge på udlejning af din bolig (skattefrit)!
Daniels Pengetips

Peer H. Kristensen er turistchef i Visit Aarhus. Han siger, at Airbnb bliver samarbejdspartnere frem for konkurrenter.

- Airbnb kommer til at være en del af VisitAarhus på akkurat samme måde som vores hoteller og andre aktører i Aarhus, siger Peer H. Kristensen.

Han håber, at VisitAarhus kan få mere viden om turister, der lejer bolig gennem Airbnb. Omvendt kan Visit Aarhus hjælpe Airbnb med at lave reklame for Aarhus og uddanne de private udlejere.

Airbnb: Hoteller støtter op efter politiske aftaler

VIDEO: 14 ting at lave i Aarhus - Things to do in Aarhus
TV2 Østjylland

Pieter Guldemond fra Airbnb i Norden håber, at endnu flere vil få øjnene op for Aarhus.

Ifølge ham støtter hotelejerne i Aarhus samarbejdet på grund af de politiske aftaler, der blev lavet for Airbnb sidste år.

- Der har faktisk været bred opbakning til det, og spørger du hoteldirektørerne i byen, vil de sige, at de er glade for, at de nu er inkluderet i samarbejdet i stedet for at stå uden for det, siger han.

Reglerne for Airbnb-udlejning

VIDEO: JEG FLYTTER UD!! PAK MED MIG // århus lejlighed reklame
Erika Andersen

  • Sidste år lavede flere politiske partier en aftale om, hvor mange dage private må udleje deres boliger gennem Airbnb. Det blev også aftalt, at de privates indtægter automatisk bliver givet til Skat.

  • Man må udleje sin bolig 70 dage om året via Airbnb. Kommuner kan dog give dispensation til, at man må udleje i 100 dage om året.

  • Ifølge Skatteministeriet ser det dog ud til, at værelser ikke er en del af denne regel, så værelser kan lejes ud uden begrænsninger.

  • Man må tjene op til 28.000 kroner skattefrit om året på at leje sin bolig ud.

  • Airbnb har indgået en aftale med Skat, så de giver Skat oplysninger om udlejerne.

  • Hvert år er der 1,4 millioner overnatninger i Aarhus, og 200.000 af dem foregår gennem Airbnb.

Sources


Article information

Author: Matthew Harris

Last Updated: 1704653761

Views: 484

Rating: 4.9 / 5 (105 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Matthew Harris

Birthday: 1967-01-15

Address: 102 Hernandez Greens Suite 219, Andersonland, NY 35024

Phone: +4287881524975168

Job: Nurse

Hobby: Photography, Card Games, Hiking, Snowboarding, Running, Survival Skills, Badminton

Introduction: My name is Matthew Harris, I am a variegated, multicolored, daring, unreserved, spirited, artistic, honest person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.