header banner
Default

FTX kostte Solana Foundation $180 miljoen


Table of Contents

De non-profit organisatie achter het Solana (SOL) netwerk heeft bekend gemaakt dat zij een flinke smak geld zijn verloren aan het tragische en abrupte faillissement van crypto exchange FTX. In totaal zou de Solana Foundation maar liefst $180 miljoen aan verschillende cryptocurrencies in rook op hebben zien gaan.

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Solana in zwaar weer

VIDEO: Solana after the FTX collapse: Can it still “kill” Ethereum?
Cointelegraph

Dit werk bekend gemaakt in een factsheet dat deze week werd gepubliceerd. Er werd in detail duidelijk gemaakt hoeveel geldmiddelen de Solana Foundation op het FTX platform had staan en het blijkt dat dit een behoorlijke hoeveelheid was. De organisatie had op 6 november nog tenminste $180 miljoen blootstelling aan FTX. 

Er werd geen SOL bewaard op FTX, maar de Solana Foundation had wel een grote hoeveelheid FTT, de token van FTX, en Serum (SRM) op FTX in bewaring staan. Vlak daarna werden opnames op FTX stopgezet. Dat betekent ook dat de Solana Foundation deze cryptocurrencies niet veilig heeft kunnen stellen. Er kan voorzichtig worden gesteld dat de Solana Foundation dit geld kwijt is.

De organisatie stelt wel dat het nauwelijks cash op FTX had staan. Naar eigen zeggen hield Solana ongeveer 1 miljoen dollar aan op FTX. Dit bedrag is volgens Solana verwaarloosbaar en vertegenwoordigde minder dan 1% van de totale cash reserves van het Solana netwerk.

De Solana Foundation zou daarnaast ook nog eens 3,24 miljoen aandelen in FTX hebben. Al met al was de ondergang van de exchange dus overduidelijk een flinke klap voor Solana. 

SOL Koers

VIDEO: Solana Update with the FTX Bankruptcy and Future Innovation
Crypto 101

Dat zien we ook terug in de koers van SOL. Deze koers staat sinds het FTX-debacle erg diep onder water. Dat kwam omdat de nauwe verbinding tussen FTX en Solana al langere tijd geen geheim was.

Eerder was in het altcoin nieuws wel te lezen dat niet iedereen de hoop heeft opgegeven. Macro-guru Raoul Pal gaf onlangs aan dat hij nog steeds enorme potentie ziet in het crypto project. Hij vergeleek Solana op dit moment dan ook met Ethereum (ETH) van een paar jaar geleden. Destijds ging het ook niet bepaald goed met Ethereum en toch liet dit netwerk vervolgens gewoon weer een gigantische rally zien.

Sources


Article information

Author: Tanya Jackson

Last Updated: 1698150242

Views: 666

Rating: 4.2 / 5 (49 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tanya Jackson

Birthday: 1990-12-14

Address: 0117 Carter Mission Suite 191, Christopherfort, TX 41497

Phone: +3808994416964419

Job: Environmental Engineer

Hobby: Running, Bird Watching, Writing, Badminton, Beekeeping, Traveling, Basketball

Introduction: My name is Tanya Jackson, I am a vivid, artistic, radiant, striking, unswerving, capable, candid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.