header banner
Default

Ny rejsebog: Tag på en tidsrejse til vikingetiden på TV 2 Fyn


Vikingemuseet Ladby præsenterer nu sammen med en række danske vikingeattraktioner guidebogen ”Turen går til vikingetiden”. Bogen udkommer i dag, torsdag 2. november.

- Det er første gang, at en bog i serien "Turen går til" ikke handler om et land eller et sted, men en tidsperiode. Det er det helt nye med det her. Og at den så handler om vikingetiden, der er vi, som arbejder med vikingetiden, rigtigt glade for, fortæller Claus Frederik Sørensen, der er afdelingsleder for Landskab & Arkæologi og Vikingemuseet Ladby.

Den nye guidebog ”Turen går til vikingetiden” er blevet til i et samarbejde mellem Politikens Forlag og de danske museer og attraktioner i sammenslutningen Vikingebuen, herunder Vikingemuseet Ladby.

Vikingebuens medlemmer har bidraget med viden, og har også skrevet store dele af indholdet. Blandt andet har Claus Frederik Sørensen fra Vikingemuseet Ladby skrevet bogens afsnit om vikingetidens guder.

Der er stor interesse for vikingetiden. Det blev klart, da Vikingemuseet Ladby 14. maj sidste år søsatte det nybyggede vikingeskib Ladbydragen. Over 4.000 gæster overværede søsætningen.

Kan få flere gæster til Ladby

VIDEO: Tidsrejsefortællinger - Vikingerne
Twinkl Home Educators

Vikingemuseet Ladby håber, at "Turen går til vikingetiden" vil skabe mere opmærksomhed om museet og trække flere gæster og turister til området.

- For museet håber jeg, at der sidder folk rundt i landet med bogen i hånden, der siger: "Hov, der er Vikingemuseet Ladby, der har vi ikke været, der skal vi da helt sikkert hen". Og at det så ikke bare bliver en kort tur, men at de opdager, hvor meget der er at opleve på Østfyn, og at de så også booker et hotel og lægge sommerferien her, siger Claus Frederik Sørensen.

Indeholder en minipalør

VIDEO: Ligesom Nordmanden? Læs disse | Vikingetidens boganbefalinger
Travel Through Stories

"Turen går til vikingetiden" rummer en introduktion til, hvem vikingernes var, og hvad der er myte og virkelighed.

I en række i kapitler fortæller bogen om vikingernes liv og dagligdag, deres tro og tankegang, klæder, kunst og kultur, konger og krigere samt skibe og skatte, runer og rejser til fjerne lande.

"Turen går til vikingetiden" fortæller også om ny nordisk vikingemad. Og så indeholder den en vikingeparlør.

Gerne også på andre sprog

VIDEO: Gone Viking med Bill Arnott - de tredelte vikingerejsesagaer!
World History Encyclopedia

"Turen går til vikingetiden" udkomme på dansk, men Claus Frederik Sørensen ser store perspektiver i, hvis en tilsvarede bog kunne udkomme på andre sprog også.

- Det ville være et stort ønske, hvis den udkom på andre sprog. Vi kan jo se på vores udenlandske gædter kommer fra. Det ligger lige til højrebenet at sige det engelse sprog, men også hollandsk og tysk, siger Claus Frederik Sørensen.

- Det er første gang, at en bog i serien "Turen går til" ikke handler om et land eller et sted, men en tidsperiode. Det er det helt nye med det her. Og at den så handler om vikingetiden, der er vi, som arbejder med vikingetiden, rigtigt glade for, fortæller Claus Frederik Sørensen, der er afdelingsleder for Landskab & Arkæologi og Vikingemuseet Ladby.

Sources


Article information

Author: Alejandro Wright

Last Updated: 1703571603

Views: 724

Rating: 3.5 / 5 (61 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Alejandro Wright

Birthday: 1937-10-11

Address: 21354 Carol Junction, New Melody, KS 00792

Phone: +3859334474240249

Job: Veterinarian

Hobby: Cycling, Poker, Embroidery, Camping, Calligraphy, Snowboarding, Gardening

Introduction: My name is Alejandro Wright, I am a intrepid, receptive, welcoming, Precious, candid, talented, honest person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.