header banner
Default

Bitcoin için 2023 tahmini! Tarih verdi ve "50-100 bin dolar" seviyesini gösterdi


SkyBridge Capital‘in kurucusu Anthony Scaramucci, 2023 yılının Bitcoin için "toparlanma yılı" olacağını söyledi. Scaramucci, gelecek 2-3 yılda Bitcoin fiyatının 50 bin -100 bin dolar seviyesinde işlem görebileceğini söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre; CNBC tarafından St Moritz'de düzenlenen konferansta konuşan isimlerden biri olan Scaramuchi, "Risklerden bahsediyoruz, ancak bitcoine inanıyoruz" diye konuştu.

Bitcoin için farklı tahmin de var!

VIDEO: Bitcoin için 70.000$ Tahmini: 2023'ü İşaret Etti - Uzmancoin ile Kripto Gündemi
Uzmancoin

Aynı konferansa katılan yatırımcılardan Bill Tai ise, Bitcoin fiyatında hala biraz aşağı yönlü bir hareket beklediğini söyledi. Bitcoin fiyatının buralarda dip yapması olasılığı bulunduğunu ifade eden Tai, fiyatın tekrar zıplamadan önce 12 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini de vurguladı.

Sources


Article information

Author: Chase Hurst

Last Updated: 1698252962

Views: 787

Rating: 3.7 / 5 (42 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chase Hurst

Birthday: 1939-03-16

Address: 9055 John Squares Suite 433, New Elizabethchester, AR 04933

Phone: +4884324039302579

Job: Meteorologist

Hobby: Surfing, Quilting, Skiing, Camping, Rock Climbing, Puzzle Solving, Orienteering

Introduction: My name is Chase Hurst, I am a unreserved, spirited, multicolored, risk-taking, accomplished, receptive, dazzling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.