header banner
Default

På grund af salg af bitcoin skal to personer betale skat af fortjeneste


Table of Contents

Højesteret har afgjort, at fortjenesten fra salg af bitcoin er skattepligtigt i to tilfælde.

Højesteret har torsdag afgjort, at to personer skal betale skat af det udbytte, de har fået, i forbindelse med, at de har solgt bitcoin.

Det fremgår af et resumé af to domme, som retten har afsagt torsdag.

Højesteret er enig med landsrettens afgørelse i de to sager.

Den første sag drejer sig om en mand, som har købt bitcoins ved seks køb og som donationer i perioden 2011 til 2015. Donationerne fik han, fordi han udviklede og stillede en software til bitcoin til rådighed.

Han solgte de bitcoins med fortjeneste i 2017 og 2018.

Den anden sag drejer sig om en mand, som erhvervede sig bitcoin som vederlag for at stille serverkraft til rådigheden for bitcoin-systemet og validere bitcoin-transaktioner i perioden 2011 til 2013. Det kaldes også mining.

Han solgte nogle af sine bitcoins i 2018 med fortjeneste.

Uenig i begrundelse

VIDEO: How to Pay Zero Tax on Crypto (Legally)
Max Maher

Højesteret regnede købet i den første sag som foretaget i spekulationsøjemed. Af den grund mener retten ikke, at man kan regne det som skattefrit.

Det fremgår af dommen i sagen, at manden var uenig i, at han erhvervede sig bitcoin for at spekulere i kryptovalutaen.

Derudover vurderer Højesteret, at salget af donationerne og de bitcoin, som manden i den anden sag fik som vederlag, kunne regnes som omsætning i deres ikke-erhvervsmæssige virksomheder.

Af den grund var det også skattepligtigt.

Det er Skatteministeriet, som har været modparten i de to sager.

Sources


Article information

Author: Lucas Vargas

Last Updated: 1697874362

Views: 987

Rating: 4.2 / 5 (34 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lucas Vargas

Birthday: 2018-02-19

Address: 027 Cheryl Walk Suite 447, Petersenfort, NM 27554

Phone: +4586170271644846

Job: Social Worker

Hobby: Poker, Fishing, Woodworking, Cross-Stitching, Wine Tasting, Tea Brewing, Cycling

Introduction: My name is Lucas Vargas, I am a proficient, tenacious, Adventurous, capable, receptive, cherished, treasured person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.