header banner
Default

Patozcular yılda sadece 1,5 ay çalışıyor ve saat başına 2 bin TL alıyor


"SEZON MESAİMİZ YILDA BİR BUÇUK AY SÜRÜYOR"

VIDEO: Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Örnek Kıdem Tazminatı Hesabı
Hukuk Ekspertizi

İsmail Yini isimli patoz sahibi bu yıl rekoltenin düşük olduğunu söyledi.

Mahsul az olduğu için üreticinin memnun olmadığını, harmanlarda daha az çalıştıkları için kendilerinin de sezondan beklentilerini alamadıklarını ifade eden Yini, “Fiyatlarda oynamak zorunda kaldık, daha uyguna çalışıyoruz. Şuanda maliyetler karşısında 2 bin 500 TL’den aşağı makine kurmamamız gerekiyor. Yaklaşık 25 gün daha mesaimiz devam eder, gece-gündüz uyku olmadan çalışıyoruz.” diye konuştu.

Sources


Article information

Author: Andrew Simpson

Last Updated: 1698738721

Views: 869

Rating: 3.8 / 5 (100 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Andrew Simpson

Birthday: 1975-09-24

Address: PSC 1672, Box 1575, APO AE 45327

Phone: +4439072301016567

Job: Article Writer

Hobby: Skiing, Cooking, Web Development, Fencing, Cocktail Mixing, Cycling, Archery

Introduction: My name is Andrew Simpson, I am a bold, unwavering, rare, unswerving, clever, sincere, valuable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.